VÄLKOMMEN TILL HOJUM.SE - Ansvarig utgivare: William Chand

HOJUM FÖRENING MELLAN FÖRETAG SINS EMELLAN

Hojum – en bred kyrka

Det som gör Hojum industriområde särskilt intressant är att det finns en så bredd av företag. Vid sidan av de Stockholmsbaserade  byggföretag som vi redan nämnt, finns det även kunskapsintensiva tjänsteföretag på området. Det handlar om bolag som arbetar med ekonomi, administration, bokföring och liknande bokföringstjänster. Men det finns även bolag som erbjuder tillverkning och produktion för olika företag inom sektorn för infrastruktur. Det är därför mycket enkelt för ett företag i området att få hjälp med olika tjänster, inom området kan man få hjälp med allt från kontorsmaterial, redovisningstjänster till olika elinstallationer. I området finns även anläggningar särskilt inriktade på friskvård. Genom att det finns så många bolag med olika inriktning och verksamhetsområden kan bolagen samverka i syfte att skapa någon typ av stordriftsfördelar. Det är lätt att få kontakt med en bolag inom friskvård, det är givetvis lätt att få kontakt med en naprapat i Stockholm, men det är även mycket enkelt i Hojum där det finns flertalet naprapater i närheten.


Om vi tittar på friskvårds frågorna för hantverkare runt om i Stockholm så har vi uppmärksammat att det råder en bristande kunskap bland företag med vars inriktning sträcker sig mellan diverse olika hantverkskategorier när det kommer till naprapati. Ifall ett företag vill att deras personal ska kunna utföra dessa fysiskt svåra uppgifter som tar hårt på leder, nacke som bland annat kan orsaka allvarliga ryggproblem med mera är det viktigt att man låter personalen kontinuerligt besöka en naprapat för att hälsans skull.

Åtgärder krävs för att stötta företagen i dessa tider

Företag i Hojum och Sverige har svåra tider just nu, på grund av krisen som har uppkommit av Coronakrisen. För att minska spridningen av viruset har olika åtgärder vidtagits som har fått hämmande effekter för näringslivet. När färre rör sig ute i samhället, när färre handlar och när ekonomin sviktar – då drabbar det även företag. Det är emellertid inte alla företag som har drabbats negativt av pandemin, byggföretag har alltjämt mycket att göra. Det är stort tryck på att renovera badrum just nu, det finns många privatpersoner som i tider av distansundervisning och hemarbete vill passa på att anlita byggbolag för renovering av badrummen. Byggfirmor som är onekligen glada över att  ROT-avdraget fortfarande gäller fortfarande och familjer som har möjlighet passar på att renovera upp hemmet. Mer åtgärder behöver dock vidtas för att företag inte ska gå i konkurs. Ska Hojum fortsatt kunna vara ett levande industriområde som fungerar som en tillväxtmotor i regionen, behöver statliga stöd inriktas på att rädda jobb och bolag som ska bygga ut över hela Sverige. Företag kommer behöva ha hjälp med lokalkostnader, oavsett om det handlar om en naprapat i Stockholm eller i något annat område i Sverige. Krisen är långt ifrån över och åtgärder behöver fortsatt sättas in. När staten beslutar om restriktioner och rekommendationer som påverkar näringslivet negativt måste de givetvis också stötta upp. För Trollhättan är näringslivet helt livsviktigt och industrin är en avgörande del i det – om inte bara byggföretag ska ha möjligheten att kunna utöva sitt hantverk vilket är att enkelt bygger ut sina byggprojekt och andra ska ha möjlighet att överleva – måste omfattande ekonomiska stöd betalas ut. Genom att stötta BRF:er som vill renovera badrummen för sina hyresgäster. Många bolag i området är  byggföretag, som bland annat arbetar med att bygga ut och renovera badrum. Det är naturligt att byggföretag frodas och växer i ett sådant område. I Hojum finns det nämligen gott om mark att bedriva sin verksamhet på för den typen av företag och kostnaderna för att nyttja marken är lägre än för mer centrala områden.

 

Skatter i Trollhättan

Kommunalskatten i Trollhättan är 22,36 %. Den som jobbar och bor i kommunen betalar då skatt och får tillbaka en god omsorg, bra skola och stöd och hjälp när man behöver det. Företagare i kommunen får god hjälp och stöd och kommunen har ofta en mycket företagarvänlig linje när det handlar om beslut och åtgärder. Kommunen har en serviceplikt och hjälper dig som företagare om du har frågor du behöver hjälp med som har koppling till kommunens verksamhet i något avseende. Kommunen har på senare år gjort avsevärda förbättringar i näringslivsrankingar. Kommuner gör ett ständigt förbättringsarbete för att förbättra sitt bemötande av kommunens företag, sådant har nämligen stor effekt på hurvuida företag vill placera sig i kommunen eller kvarstanna i kommunen. Det måste vara samma service till ett företag som ska ägna sig åt tillbyggnad, till en privatperson som behöver råd kring regler för att renovera badrum.

Kontaktuppgifter gällande vår Storbank Swedbank som står för en Samlad Ekonomin rörande hojum.se görs via följande hemsidor. Mer information om hur Storbanker jobbar med sina kunder gällande samla lån samt krediter finner du här.

lånblanco.nu , lånprivat.se , lanapengarguide.se , låna100000.nu

 

LÄS MER OM VÅRA RIKTLINJER MER INFORMATION INKOMMER, KONTAKTA WILLIAM CHAND